Od godz. 07:30 dnia 08.05.2023 do godz. 07:30 dnia 09.05.2023 prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek
temperatury przy gruncie poniżej -1°C.

LUPN (002)