Wyniki I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.
Minister Sprawiedliwości, działając jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu procedury naboru i przeprowadzeniu oceny 790 wniosków informuje, że 7 marca 2023 roku podjęto decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Więcej informacji: https://kolagospodynwiejskich.org/2023/03/11/468-gmin-otrzymalo-pieniadze-dla-kgw-sprawdz-liste/?fbclid=IwAR1tYKCk-bL6q-xq3zJyK8iV3y-m2y_LAWiU6o_VoFmIQQtkHKAdvhAlLIA

Załącznik:

wyniki-i-naboru-wnioskow (1)