Załącznik:
Klauzula_informacyjna_w_związku_z_udziałem_w_kampanii_Global_Money_Week_realizowanej_w_ramach_projektu_CEDUR_79080