Więcej informacji:

https://kigeit.org.pl/2023/02/15/stop-blokowaniu-sygnalu-kampania-edukacyjna-kigeit/