Dnia 7 lutego z inicjatywy Wójta Gminy Sosnowica Pana Sławomira Czubackiego  w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie działalność kulturowo-sportowej pod hasłem „…bo tutaj łączy nas kultura, …bo tutaj łączy nas sport”. Głównym celem tej uroczystości było uhonorowanie uczniów, którzy godnie reprezentują naszą gminę, szkołę, instytucje kultury w środowisku lokalnym oraz wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom. Uroczystości tej towarzyszyli znamienici goście: Wójt Sosnowicy – Pan Sławomir Czubacki, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacek Mitruk, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Pani Katarzyna Staniak, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty –  Pani Krystyna Żółkowska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Iwona Czeczko, Dyrektor Biblioteki Publicznej – Pani  Marta Armacińska, Radni Gminy – Pani Barbara Dorożyńska, Pan Wojciech Czekalski, zaproszeni rodzice wyróżnionych uczniów oraz cała społeczność szkolna.

Pan Wójt w swoim wystąpieniu wyraził wdzięczność wszystkim zebranym osobom – uczniom, rodzicom, nauczycielom, instytucjom kultury  – za trud i wysiłek wkładany w rozwój kulturalny i sportowy naszej gminy, z którego możemy być niezmiernie dumni. Nasi uczniowie godnie reprezentowali gminę na wszelkiego typu uroczystościach gminnych, konkursach, zawodach i turniejach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim. Dlatego też Pan Wójt zasponsorował narody dla najbardziej aktywnych uczniów na tym polu. Ponadto uroczyście wręczył listy gratulacyjne  rodzicom za trud włożony w proces wychowania. Wyrazy wdzięczności złożył także na ręce Pani Dyrektor Marzeny Waszczuk-Bancerz , Pani Dyrektor GOK Iwony Czeczko,  Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Marty Armacińskiej, nauczycielom Pani Jolancie Osenko, Panu Wojciechowi Cieślińskiemu.

Miłym akcentem podziękowania za zaangażowanie kulturalne wszystkich uczniów był słodki poczęstunek, który przygotowały Panie Dyrektor instytucji kultury –  Iwona Czeczko oraz  Marta Armacińska – a także  Wice-Przewodnicząca Rady Gminy– Pani Katarzyna Staniak oraz  Przewodnicząca Kultury, Oświaty i Zdrowia Pani Krystyna Żółkowska.