Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2023 r. za pomocą profilu zaufanego. Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów – 100).

Program jest podzielony na dwa moduły:

I- A- likwidacja bariery transportowej, B- likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, C- likwidacja barier w poruszaniu się, D-  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/aktywny-samorzad-w-2023-roku/