Szanowni Państwo,

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie w załączniku przekazuję harmonogram roczny stałych akcji poboru krwi w naszym województwie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcjach poboru krwi i podzielenia się darem życia – krwią z potrzebującymi. Zachęcamy również do przekazania informacji wśród pracowników, znajomych i rodziny tak, aby umożliwić jak największej liczbie chętnych do niesienia pomocy osób dotarcie na akcję terenowego poboru krwi w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy.


Z poważaniem,
Dział Promocji i Marketingu
Tel: 606 267 192

Znajdź nas na FB:
https://www.facebook.com/rckiklublin

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

20-078 Lublin , ul. Żołnierzy Niepodległej 8, tel. +48 81 532 62 75 do 77

www.rckik.lublin.pl  e-mail: sekretariat@rckik.lublin.pl

 

Załącznik: HARMONOGRAM AKCJI STAŁYCH 2023 KOMPLETNY