Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza przypomina, że od dnia 1.12.2022 r. obowiązuje nowy formularz wniosku w wersji 3.7.0. w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2023.

Szczegółowe informacje są udostępnione na stronie internetowej pod adresem:

https://www.wfos.lublin.pl/program-wapnowania-gleb.html