Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie “Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.

Więcej informacji:
www.irwirpan.waw.pl/smart2022.

KONKURS