Wyższa stawka dopłaty do paliwa rolniczego w 2023 roku/Źródło – Lubelski Urząd Wojewódzki/
Od 2023 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, otrzymają większy zwrot podatku. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosić będzie 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego. Poprzednia wysokość dopłaty do paliwa rolniczego wynosiła 1,00 zł na 1 litr.

Więcej informacji – https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/wy%C5%BCsza-stawka-dop%C5%82aty-do-paliwa-rolniczego-w-2023-roku