W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, od godz. 10:22 dnia 27.12.2022 do godz. 15:00 dnia 28.12.2022 
prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody rzeka Wieprz od  zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (lubelskie) z 
przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Wieprzu w profilu Wirkowice.  W profilu Krasnystaw wystąpi dalszy wzrost 
poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

KRAK_WHPL54 (1)