Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

 

dodatek elektryczny

Wniosek o dodatek elektryczny prosimy składać bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój nr 4 lub na adres poczty elektronicznej: sosnowica@sosnowica.pl lub ops@sosnowica.pl

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/juz-mozna-skladac-wnioski-o-dodatek-elektryczny

Załączniki:

Wniosek_o_wypłatę_dodatku_elektrycznego

Instruktaż_Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_elektryczny_gospodarstwa_domowe