Szanowni państwo,

Informujemy, że odbywają się konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Ostoja Poleska PLH060013 oraz Pawłów PLH060065.

Szczegóły znajdą państwo w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/rdos-lublin/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-29-listopada-2022-r-znak-wpn63203152022bs-zawiadamiajace-o-sporzadzeniu-projektu-zarzadzenia-w-sprawie-ustanowienia-planu-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-pawlow-plh060065-oraz-ostoja-poleska-plh060013

Ponadto informujemy o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do projektu ww. dokumentu.