Od godz. 07:30 dnia 24.11.2022 (czwartek) do godz. 07:30 dnia 25.11.2022 (piątek) intensywne opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm w czasie do 12 godzin lub o 15-20 cm w czasie do 24 godzin.

LUPN (27)