Od godz. 07:30 dnia 14.11.2022 (poniedziałek) do godz. 07:30 dnia 15.11.2022 (wtorek) prognozuje się gęstą mgłę ograniczającą widzialność poniżej 200 m i utrzymująca się przez przynajmniej 8 godzin

LUPN (24)