Termin konsultacji został wydłużony do dnia 5 listopada 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Sosnowica Nr 48 zmieniającym zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ” Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023″ z dnia 19 października 2022 r.

 

konsultacje

Załączniki:

projekt programu 2023r.

regulamin komisji konkursowych

formularz uwag 2023 r.

klauzula RODO

projekt uchwały

zarządzenie nr 45

Zarządzenie Wójta Nr 48

Zarządzenie Wójta Nr 49

sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji (1)