Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

Za nami pierwszy etap konsultacji społecznych związanych z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Polesie” na lata 2023-2027.
W ostatnich tygodniach odbyły się w każdej z dziewięciu gmin tworzących LGD spotkania konsultacyjne.

Dziękujemy za liczny udział oraz wykonaną pracę.

Przystępujemy do II etapu konsultacji, który dotyczy określenia celów i przedsięwzięć, które zostaną wpisane do projektowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. W efekcie przeprowadzonych
w gminach spotkań zostały zarysowane propozycje celów i przedsięwzięć, które prezentujemy poniżej. Naszą rolą jest obecnie dokonanie ich weryfikacji oraz, co najważniejszej uzupełnianie o nowe pomysły.

W szczególności zapraszamy do współpracy osoby i instytucje, które do tej pory nie brały udziału w spotkaniach.

Prosimy o przedstawienie swoich propozycji lub uwag na załączonym formularzu.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=a809aa18&&b=87d412c37&&c=914ef27e 

Termin nadsyłania propozycji do 31 października 2022r.