Ogłoszenie

Od dnia 21.09.2022 r. można składać do Ośrodka Opieki Społecznej w Sosnowicy wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska