Ogłoszenie!!!

Mieszkańców gminy Sosnowica zawiadamiamy o możliwość złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowicy wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Termin składania wniosków: 30.11.2022r.

Załączniki:

Wniosek_o_dodatek_węglowy

Klauzula informacyjna i zgoda na otrzymanie informacji telefonicznej lub e-mail 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy