30 czerwca 2022 roku upływa termin zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/deklaracje-dot-zrodel-ciepla-w-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-ceeb-najnowsze

Deklarację należy złożyć na stronie https://ceeb.gov.pl/