OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 7 maja 2022 r.

o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 0009 – Nowy Orzechów, gmina Sosnowica, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 644/5 o pow. 0,0079 ha (powstała z podziału działki nr 644/3), która została przeznaczona na realizację nw. inwestycji.