OGŁOSZENIE

W dniu 31 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 9
w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna)
odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie
w
ramach Programu ,,Czyste Powietrze”.

 

Spotkania informacyjne dla mieszkańców o zasadach Programu będą odbywać się cyklicznie jedno na kwartał.

 

 

 

                                                                       Wójt Gminy Sosnowica

                                                                       /-/ Sławomir Czubacki