WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W LUBLINIE                                             KRS 0000050891

 

 

 Lublin, 11 kwietnia 2022 roku.

 

                                                                                                                   

Panie i Panowie

Starostowie, Prezydenci,

Burmistrzowie i Wójtowie

jednostek samorządowych

województwa lubelskiego

  

 

Informuję, że na Konferencji z udziałem Pana Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka w dniu 07.04.2022 o godz. 13.00 ogłoszono nabór do Programu „Klub – 2022”.

Operatorem Krajowym w/w Programu jest Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie, a Operatorem Województwa Lubelskiego  jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie.

Zwracam się prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa jednostki informację o Programie „Klub – 2022”,  w celu nagłośnienia i zachęcenia  do wzięcia udziału  kluby sportowe zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego.

Osobami koordynującymi Program „Klub – 2022” w naszym województwie są:

  1. Janusz Wilczek – tel. 668 437 430
  2. Krzysztof Górecki – tel. 507 818 278
  3. Jacek Kłos – tel. 504 414 736

Informacje dotyczące Programu „Klub – 2022” można uzyskać pod adresem: www.rzadowyprogramklub.pl

Ze sportowym pozdrowieniem

                                                                                              Przewodniczący RW Z LZS w Lublinie

                                                                                              Józef Poterucha

 

                        ________________________________________________________

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie

20-609 Lublin ul. Filaretów 44, NIP   712 23 95 569

tel./fax 081 525 77 60, tel. 081 528 01 22, KRS  0000050891

Bank Pekao  S.A. IV   O/Lublin    84124025001111000037664066

www.lzs.lublin.pl, e-mail: lzslublin@op.pl