UWAGA📣  UWAGA📣

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy informuje, że rozpoczął wydawanie pierwszej tury żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o odbiór żywności.