Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich /Źródło – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej/

1 kwietnia br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich.
Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

  • prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wnioski przyjmowane będą w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                od 1 kwietnia do 30 września.

Więcej informacji –
Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)