Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 roku deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., natomiast dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

CEEB to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. “kopciuchów”.

Deklarację można złożyć:

– drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji;

– w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Szczegółowe informacje i wzory deklaracji w załącznikach.

Pliki do pobrania