Program “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy zamierza przystąpić do realizacji programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Moduł II

Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. “opieka na odległość”.
Adresaci programu:
– mieszkańcy gminy Sosnowica
-osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia
-prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Opis usługi:

– udostępnienie seniorom tzw.”opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)
-sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu

W celu rozpoznania potrzeb osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu DO DNIA 23 LUTEGO 2022r

z OPS w Sosnowicy, ul. Spokojna 10,21-230 Sosnowica

nr telefonu: 82-591-21-53 lub 503-748-716.