Szanowni Państwo,

Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, zaprasza na prezentację założeń otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku. Podczas spotkania omówiony zostanie również instruktaż z zakresu wypełniania ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego.

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych działających na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mając na uwadze powyższe, proszę o udostępnienie informacji zainteresowanym organizacjom.

Spotkanie odbędzie się 2 lutego 2022 roku o godzinie 12:00 za pośrednictwem platformy Teams.

 

SZCZEGÓŁY: