Hybrydowy model pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowicy 24 stycznia 2022 r. Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV2 i wzrostem zakażeń, w celu zapewnienia ciągłości pracy, od 25 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy przechodzi na hybrydowy model pracy, polegający na podziale pracowników Ośrodka na dwie grupy, z których naprzemiennie jedna wykonuje pracę w Ośrodku, a jedna zdalnie.

Nie przerywamy pracy ani nie zamykamy Ośrodka. Pracownicy socjalni będą docierać do osób i rodzin, gdy będzie zachodziła taka konieczność, w pozostałych przypadkach, zgodnie z aktualnym stanem prawnym mogą ustalać sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową na podstawie:

• rozmowy telefonicznej, oraz • dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub
• informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej ustawy.

Usługi opiekuńcze będą realizowane bez zmian, w reżimie sanitarnym. Asystenci rodziny będą wykonywać wsparcie informacyjne i emocjonalne, pedagogizację, koordynację pracy służb społecznych oraz pomagać w realizacji spraw urzędowych komunikując się z instytucjami przez telefon lub Internet. Będą też w ograniczonym zakresie wykonywać pracę w środowisku przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w zakresie możliwości zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

Hybrydowy model pracy pozwoli zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 w przypadku zakażenia się jednego z pracowników na pozostałych, a tym samym wyłączenia z pracy całego Ośrodka.
Na czas wprowadzenia w Ośrodku modelu pracy hybrydowej nie zmieniają się godziny pracy Ośrodka Bezpośrednia obsługa klientów realizowana będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym jej zasadności z pracownikiem Ośrodka.
Uzgodnienia w poszczególnych sprawach należy dokonywać pod następującymi numerami telefonów: 82-59-12-153 lub 503-748-716
Przypominamy, że kontakt z pracownikami Ośrodka oraz załatwianie spraw odbywa się telefonicznie lub przez zostawianie korespondencji w skrzynce podawczej przy wejściu do siedziby Ośrodka, wysyłanie korespondencji przez operatora pocztowego oraz załatwianie spraw elektronicznie, przez: ePuap, portal Empatia, PUE ZUS lub system bankowości internetowej.