Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można znaleźć na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq  oraz pod numerem telefonu 82 591 21 45 wew. 126 (p. Adrian Szymański).

 

WZORY DEKLARACJI:

Ikona pdfCentralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, Formularz A – budynki i lokale mieszkalne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [253.49 KB]

Ikona pdfCentralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [283.25 KB]