Powiat Parczewski informuje, że w związku z realizacją odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1567L (Lubiczyn – Żmiarki – Stępków – Makoszka – Nowa Jedlanka) na odcinku m. Plebania Wola – m. Stępków, ze względów technologicznych nastąpi czasowe zamknięcie ruchu w dniach od 13.09.2021 r. do 16.09.2021 r.

Powodem zamknięcia drogi jest wykonanie przebudowy przepustu pod koroną drogi w km 11+884

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie znaków drogowych informujących o objazdach.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z robotami.