Miło nam poinformować, iż Gmina Sosnowica  przystąpiła do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” .  Program finansowany jest  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gmina  pozyskała na ten cel dofinansowanie  w wysokości  99 929, 46 zł. W ramach dofinansowania zostaną zrealizowane następujące zadania:

1.Paczki żywnościowe – grupa docelowa- podopieczni ŚDS

  1. Zakup środków ochrony i czystości- grupa docelowa – niepełnosprawni wszystkich jednostek organizacyjnych oraz UG .

3.Paczki Higieniczne- grupa docelowa- podopieczni ŚDS oraz OPS.

4.Zakup sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w okresie pandemii-

UG, wszystkie jednostki organizacyjne.