W ramach ćwiczenia podawany będzie głośny sygnał akustyczny alarmowy dla ludności na obszarze gminy o godz. 12:00 (dźwięk syreny ciągły w okresie 1 minuty). Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z komunikatu.