https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/zaproszenie-pana-ministra-grzegorza-pudy-do-udzialu-w-konsultacjach-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2028