Data i godzina wydania: 08.08.2021 – godz. 14:16
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:166
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 00:00 dnia 09.08.2021 do godz. 11:00 dnia 09.08.2021
Obszar: Zlewnia Wieprza, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz Bugu po Krzyczew (lubelskie)
Przebieg: W obszarach wystąpienia prognozowanych opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym w tym także o charakterze burzowym spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, do strefy stanów wysokich. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. W zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin