List-Prezesa-Polskiej-Fundacji-Przemysłu-Kosmicznego