INFORMACJA DLA ROLNIKÓW O ZASOBACH WRSP

W ramach Programu „Polski Ład” realizując projekt pn. „Więcej ziemi dla rolników” KOWR opublikował na platformie eRolnik usługę przeglądania działek Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Narzędzie to umożliwia przegląd nieruchomości Zasobu zarządzanych przez KOWR oraz ich identyfikację pod względem położenia, powierzchni czy też formy rozdysponowania.

Przeglądarka: https://erolnik.gov.pl/#/dzialki

 

 

                                                                           Wójt Gminy Sosnowica

                                                                             /-/ Sławomir Czubacki