Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz członek zarządu Zdzisław Szwed wręczyli dziś 1️⃣1️⃣ umów o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Łączna wartość przyznanej pomocy w powyższych projektach – w drugim naborze – to ponad 9️⃣ mln zł.

Warto przypomnieć, że w ramach II naboru – do tej pory – podpisano 9️⃣7️⃣ umów o przyznanie pomocy finansowej o wartości ponad 9️⃣0️⃣ mln zł. 📄 Tym razem dofinansowanie otrzymają: Ostrów Lubelski gmina, Gmina Łopiennik Górny, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie, Gmina Sosnowica, Gmina Biłgoraj, Gmina Wąwolnica, Uchanie, Gmina Michów, “EKOTRAW” oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim.
💬 Wsparcie można było otrzymać na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.

Gmina Sosnowica „Rozwój społeczno-gospodarczy i turystyczny Gminy Sosnowica poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”  dofinansowanie kwotą 1 783 910 zł.