Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym – konsultacje społeczne na półmetku/ Źródło – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej/

 

22 marca 2021 r. minął półmetek konsultacji społecznych projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Jeszcze przez niecałe 3 miesiące, do 22 czerwca 2021 r., można składać uwagi do planów za pośrednictwem strony internetowej https://stoppowodzi.pl , a także listownie lub osobiście w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury oraz w siedzibach jednostek Wód Polskich, gdzie znajdują się również wersje papierowe projektów dokumentów.

Więcej informacji –  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/aktualizacja-planow-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym–konsultacje-spoleczne-na-polmetku