Pod koniec kwietnia tj. 27 kwietnia 2021r.  na terenie Gminy Sosnowica  przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady odbierane będą bezpośrednio spod posesji.

Właściciel gospodarstwa ma obowiązek wystawić odpady w dniu przewidzianego odbioru do godz. 7:00, a niezastosowanie się do powyższego będzie skutkowało nieodebraniem odpadów.

Kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych planowana jest na jesień 2021 r.

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie: meble ( także rozłożone na części) , wyroby tapicerskie : łóżka, wersalki, kanapy, fotele, pufy; materace, zabawki dużych rozmiarów.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  W 2021R.

27  kwietnia  2021 r.

19 października  2021 r.