WAŻNE OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy informuje, że od dnia 15 marca 2021 r rozpoczyna nabór skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W 2021r. objętych pomocą może zostać 650 osób które spełnią kryterium dochodowe.

Kwota kryterium dochodowego w POPŻ wynosi:

1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej 

1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące niezbędnych dokumentów które należy dołączyć do skierowania udzielane będą pod nr tel.

(82)59-12-153 lub 503-748-716