Szanowni Państwo,

w całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos 2021, która zmienia Polskę i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną, a władzami samorządowymi. Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi. Akcja pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym zaangażować się w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie w całej Polsce.

W akcji Masz Głos udział mogą wziąć:

  • organizacje społeczne,
  • stowarzyszenia i fundacje,
  • grupy sąsiedzkie,
  • młodzieżowe rady gmin i rady seniorów,
  • sołectwa, rady osiedli,
  • lokalne gazety i portale informacyjne,
  • grupy nieformalne,
  • instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Uczestników akcji Masz Głos wspierają koordynatorzy regionalni, którzy  podpowiadają, jak zrealizować pomysł na zmianę lub jak rozwiązać lokalny problem. Są ekspertami w dziedzinie współpracy mieszkańców z samorządem i działają w każdym województwie, więc są bliżej uczestników akcji, mogą być na spotkaniu danej społeczności lub na posiedzeniu rady gminy czy miasta. W województwie lubelskim wsparcia w ramach akcji Masz Głos udziela Stowarzyszenie Homo Faber która zajmuje się prawami człowieka, pracuje z grupami wykluczonymi, wspiera integrację społeczną.

Dlaczego to działa?

Nikt tak dobrze nie zna potrzeb swojej miejscowości jak mieszkanki i mieszkańcy. Jeśli więc zmieniać i poprawiać – to oddolnie.

Jak się zgłosić?

Akcja Masz Głos jest dla wszystkich. Można zgłosić się odd dziś przez stronę www.maszglos.pl

Więcej informacji o szkoleniach i o akcji Masz Głos na www.maszglos.pl

Do wiadomości załączam:
1) Spot radiowy przygotowany dla Państwa
2) Metryczkę i scenariusz spotu radiowego
3) Pełną informację prasową

4) Grafika do ogłoszenia

5) Plakat
6) Logotypy Organizatora i Partnerów Lokalnych akcji Masz Głos (gotowa belka).

Jeśli macie Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu:

Stowarzyszenie Homo Faber
Anna Dąbrowska – Koordynatorka akcji Masz Głos
795 573 803, ad@hf.org.pl

 

 

 

Plakat_www

Informacja prasowa_Masz Głos_2021_lubelskie

akcjaMaszGłos

metryczka_2021

scenariusz spotu akcji Masz Głos