Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Parczewie

Rozporządzenie NR4 Wojewody Lubelskiego