Wójt Gminy Sosnowica informuje, że poniższy harmonogram dyżurów leśniczego sprawującego nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu parczewskiego I kwartał 2021r.  może ulec zmianie, jeśli wyjazdy  inspektora  ds. leśnictwa P. Tadeusza Haponiuka będą zawieszone z uwagi na panującą pandemię COVID- 19.

 

Wójt Gminy Sosnowica

/-/ Sławomir Czubacki