Drodzy Państwo,

początek  roku to dobry moment na drobne podsumowanie najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie naszej gminy w 2020 roku.

Mimo okresu epidemicznego był to dobry rok pod względem inwestycyjnym, wiele udało się zrobić. Podziękowania  za ten rok wytężonej pracy pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych, Radnym Rady Gminy Sosnowica, Sołtysom oraz  Wykonawcom .

Udało się zrealizować następujące inwestycje:

1. Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sosnowicy

2. Rewitalizacja w gminie Sosnowica – etap I: Modernizacja świetlicy wiejskiej i biblioteki filialnej w miejscowości Zienki.

3. Przebudowa ul. Hetmańskiej.

4.Rewitalizacja w gminie Sosnowica. a)Zadanie 1. Modernizacji budynku przedszkola w Sosnowicy na działce nr 195/6 położnej w msc. Sosnowica gm. Sosnowica. b)Zadanie 2.Remont budynku tzw. „Posterunku Policji” na działce nr195/2położnej w msc. Sosnowica gm. Sosnowica.

5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – szlakiem Tadeusza Kościuszki – Aleja edukacyjno- spacerowa.

6. Rewitalizacja w gminie Sosnowica. Dostawa wyposażenia i sprzętu.

7. Dostawa i montaż sprzętu ICT i audiowizualnego.

8. Rewitalizacja w gminie Sosnowica. Dostawa i montaż rolet. Dostawa artykułów plastycznych.

9. Modernizacja ul. Spacerowej w Sosnowicy.

REMONTY DRÓG:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 125041L w miejscowości Turno gm. Sosnowica od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+999.

2.Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Górki na działce nr. 71,74, 55w obrębie wsi Górki gm. Sosnowica od km 0+000do 0+121.

3. Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Górki na działce nr. 71 w obrębie wsi Górki gm. Sosnowica od km 0+360,6 do 0+120,6

4. Naprawa dróg gminnych, dostawa kruszywa i pospółki:  1. Kropiwki 189,50 m2 2. Sosnowica Dwór 270,60m2. 3. Zbójno 204,90m2 4. Górki 302,00m2 . 5. Lipniak 183,50m.

 

KRÓTKA FOTORELACJA: