SZCZEGÓŁY :

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-etap-odpowiedzialnosci-i-wprowadzamy-dodatkowe-ograniczenia?fbclid=IwAR3qagFVdCpCoFojBNBl2KJQk-4hYAQUilSGT4DGVNCqx_15VeIczoWcr48