Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału
w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień w populacji, z wyłączeniem pracowników
i pacjentów podmiotów udzielających wyłącznie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
(szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), zgodnie z następującymi
założeniami i wymaganiami.

 

Czytaj dalej: zmiana_ogloszenia_o_naborze_npsz_10_12_2020