rozp. RM z 1.12.2020 r. poz. 2132

Informacja Wojewody o rozp. RM z 01.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii