Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 

pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia, a także wyrazy uznania za zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wyzwania z jakimi się spotykacie każdego dnia.

 Życzę, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przynosiło Wam radość i satysfakcję, a także aby Państwo z entuzjazmem podejmowali nowe wyzwania zawodowe.

 

 

 

                                                                                              Z najlepszymi życzeniami

                                                                                                                                Wójt Gminy Sosnowica

                                                                                                                                     Sławomir Czubacki