Przypominamy Państwu, iż do końca listopada rodzice uczących się dzieci mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia Dobry Start.

“Dobry start” to świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 lat. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wniosek o świadczenie z programu można składać drogą elektroniczną – przez stronę empatia.mpips.gov.pl , portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej – oraz w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w urzędzie (z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych).

Więcej informacji o programie na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start .